Het Energieportaal daagt organisaties en individuen uit om hun persoonlijke drijfveren, krachten en het zelfcreërend vermogen optimaal te ontwikkelen. Kleur is daarbij de inspiratiebron. Dit boek beschrijft uitgebreid de kleurrijke paden van bewustzijnsontwikkeling. Het doorleven van deze kleuren brengt mensen verder op hun pad van bewustwording. Steeds dichterbij hun essentie en oorspronkelijke zelf.

Om het proces, de reis op weg naar bewustwording, dat beschreven is in het energieportaal in de praktijk toe te passen, geef ik workshops.
In deze workshops geef ik handvatten hoe je individueel dit proces kan uitwerken.
Voor organisaties richt ik mij vooral op de teamprocessen, waarbij de kennis van de kleuren verhelderend en ondersteunend zijn om te gebruiken in de team samenwerking.

Het boek Het Energieportaal is te bestellen via managementboek.nl of via info@hetenergieportaal.com


Workshops

De thema’s kunnen zijn:

  • Optimaliseren van de samenwerking
  • Uitwerken van en verdieping geven aan teamprocessen
  • Hoe kan je een gezamelijke bewustwordingsproces in gang zetten

Uitgangspunt bij de workshops is: 
Verbinding maken met jezelf, daarna verbinding maken met de ander 
Hoe kan je vanuit deze verbinding komen tot een optimale samenwerking.

Wilt u een workshop organiseren om de kennis van het energieportaal toe te passen in uw organisatie of om de persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met Bea Hanemaaijer via info@hetenergieportaal.com 

Using Format