Coaching

Coaching

Mensen in verbinding brengen waardoor ze keuzes kunnen maken, waarin de beweging zichtbaar wordt. 
In een persoonlijke coaching ga je een reis maken. Het proces dat je doorloopt gedurende die reis is het ontdekken van mogelijkheden van jezelf die je eerder niet tot je beschikking had. Verbinding maken met jezelf is de eerste stap. Tevens leer je kwaliteiten en mogelijkheden optimaal te benutten.

Door het loslaten van vaste patronen van denken, leer je op een andere manier naar een situatie te kijken. Wat eerst een probleem was, wordt dan een uitdaging.
Het gaat om het besef dat jezelf het instrument bent om je resultaten te bereiken. De context waarin je werkt komt aan de orde, steeds als aanleiding van je persoonlijke vraagstukken. Via de uitdagingen die op je afkomen, kom je in contact met wie je bent, waar je kwetsbaarheid ligt en hoe je daarmee om kunt gaan.
Coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de mens. De essentie is dat je in beweging komt.

De volgende methodieken vormen de basis van de coaching:

  • Levensloop analyse
  • Persoonlijkheidsanalyse met behulp van het enneagram
  • Kernkwadranten 
  • Uitwerken van de aandachtspunten die in de intake zijn afgesproken.
Using Format